Waarom je airco regelmatig laten controleren

 
De reden van de onaangename aircolucht ligt in de natuurlijke interactie van warmte, vochtigheid en duisternis. De micro-organismen verplaatsen zich het luchtventilatiesysteem naar het interieur. Mensen die daar gevoelig voor zijn, vooral kinderen, kunnen allerlei allergische reacties krijgen zoals hoesten, niezen of tranende ogen. Deze lucht inhaleren is niet alleen onplezierig maar kan, op langere termijn, ook gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Voorkomen is de beste methode.
 
Dit betekend het probleem in de kiem smoren en het verdamper oppervlak en de luchtkanalen regelmatig reinigen en desinfecteren om de gekoelde lucht zo kiemvrij mogelijk te houden.
 
Airco reinigen door middel van het aanbrengen van een ontsmettingsmiddel op de verontreinigde oppervlakken, waardoor schadelijke micro-organismen onschadelijk worden gemaakt en vervolgens door het natuurlijk gevormde condenswater kunnen worden afgevoerd.
 
neem-contact-op